2018. december 11.

Művészet: luxus vagy szükséglet?

A művészet sokáig a gazdagok kiváltsága volt, majd a 21. században a köznép is beemelte a szükségletei közé. Ahogy elérhetővé vált szélesebb rétegekhez, úgy egyre inkább elengedhetetlen igénnyé vált az önkifejezés, és a műélvezet. De mi is ez a szükséglet, ami nélkül lehet élni, de nem érdemes?

A 20. században azonban egyértelmű változás ment végbe ilyen téren. Az iskolákban egyre  elterjedtté vált a művészet, irodalom, és műértelmezés tanítása. A múzeumok, galériák kiállításai pedig egyre könnyebben, egyre szélesebb kör számára váltak elérhetővé. A művészeti kérdésekről folytatott vita és véleményalkotás kilépett a paloták kapuján a hétköznapi ember világába.

De mit jelent valójában a luxus, és mit a szükség? Hol húzódik a kettő közti határ?

Luxusnak, vagyis a szükségleteinken felül való igény kielégítésről akkor beszélünk, amikor bár nincs kifejezetten szükségünk valamire, mivel lehetőségünkben áll, mégis megengedjük magunknak. A szükség ugyanakkor olyan alapvető emberi igényt takar, ami kielégítése nélkül az ember egészségtelenül, vagy egyáltalán nem tud létezni.

A műélvezés, és a művészeti tárgyakkal való dekorálás azért számított hát évszázadokon keresztül kiváltságos élvezetnek, mert nem mindenki tudta megengedni magának.

Art Bridge kiállítás a Prieston stúdióban - Eveline Kusnyar műve: "My bunny my rules".

Alapvető életfunkcióink fenntartásához élelemre, vízre, menedékre, oxigénre, tisztálkodási lehetőségre és pihenésre van szükségünk. Mégse nevezünk mindent luxusnak ami ezen felül áll. Az ember civilizációs fejlődése során ugyanis sok mindent „beemelt” szükségletei közé. Megválogatjuk mit eszünk, hol alszunk, mivel tisztálkodunk.

De nem csupán erről van szó, hanem az emberi szükségletek valódi skálájáról, arról, hogy nem csak fizikai szükségleteink vannak. Bizonyára mindenki ismeri a Maslow piramist, amin alapvető szükségleteink vannak feltüntetve. A legalsó szinten a már említett fiziológiai szükségletek, majd felfelé haladva  a szeretetre való igény és az önmegvalósítás szerepel. Utóbbiakra azonban gyakran elfeledkezünk alapvető szükségletként tekinteni.

Bár a művészet nem szerepel a piramis egyik szintjén se, annak mégis egyik leglényegesebb építőkövének tekinthető, a piramis minden alkotórészéhez elemi módon kapcsolódik.

Lakijani - Dare to dream
Lakijani - Dare to dream


Összeköt a külvilággal, alapvető módja a kommunikációnak és önkifejezésnek. Megérthetjük általa önmagunkat és a világot, így biztonságot ad. Kielégíti kognitív és esztétikai szükségleteinket, és utat mutat az önmegvalósításhoz. A művészet kétségtelenül szükséglet.

Sőt, talán az egyik legmagasabb rendű szükséglet, hiszen művészet által válunk valóban emberré. Táplálék és víz nélkül nem tudunk túlélni, a valódi élethez, ahhoz amit érdemes élni, azonban több kell a túlélésnél. Ez a több a művészet.

Szeretettel, 

Art Bridge csapata